Engedélyezési tervdokumentációk készítése

Nyomtatás

Engedélyezési terv készítés

Amennyiben az Ön által megadott tervezési program alapján elkészített ingyenes vázlatterveink elnyerik tetszését, úgy elkészítjük a tervezési szerződés tervezetet. A szerződés megkötése után a már meglévő vázlatok és kiegészítései alapján elkezdődik az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése. Az engedélyezési terv elkészítése az Ön igényei, tervezési programja, a helyi építési szabályzat, az OTÉK, és az ÉTv. együttes figyelembevételével történik.

Gyakran kérdezik Építtetők, hogy az engedélyeztetés külön díjtétel-e. A válaszunk egyszerű: nem. A hiánytalan, jogszabályok szerinti engedélyezési terveket bármely hatóság jóváhagyja, erről tanúskodik a cégünk által megszerzett immár több, mint 350 építési engedély. Sokan félnek attól, hogy nem kapnak engedélyt, illetve az engedély megszerzése egy hosszú, bürokratikus folyamat, szeretnénk eloszlatni ezt a félelmet, amennyiben minket bíz meg az engedélyezési tervek elkészítésével, úgy mi szerezzük meg az engedélyt is, Önnek csupán annyi dolga van vele, hogy aláírja a szükséges dokumentumokat, illetve a tervezés során egyeztet velünk, hogy minél jobban megismerhessük az igényeit. Az építési engedély csak ügyintézés kérdése, viszont a tervezett épület, ami szerepel rajta évtizedeken keresztül meghatározza a benne élők közérzetét.

Cégünk természetesen vállalja a hatósági engedélyhez szükséges összes szakhatósági engedély, valamint egyéb dokumentumok (térképmásolat, tulajdoni lap) beszerzését. Együtt dolgozunk az engedélyezési terv elkészítéséhez szükséges összes szakági tervezővel: tartószerkezeti tervező, egyes esetekben gépész és villamos tervező (ez utóbbiakra kisebb épület engedélyezési terveinek elkészítéséhez nincs szükség).

Miután a terv elkészült, közösen beadjuk engedélyezésre, ennek lebonyolítására az építéshatóságok rendelkezésére 45 nap áll.


Határidők (amennyiben más igénye van, kérje külön ajánlatunkat):

(*) - A tervezési határidő függ az Építtető kapcsolattartási szokásaitól, döntési gyorsaságától, valamint attól, hogy hány változatot készítünk számára.


Az engedélyezési tervdokumentáció tartalma:

Tekintse meg referenciáinkat >>>

Kérjen árajánlatot >>>


További szolgáltatásaink:

- Ingyenes vázlatterv készítés

- Látványtervek készítése

- Kiviteli tervdokumentációk készítése

- Felelős műszaki vezetés

- Költségvetések, mennyiségi kiírások készítése

- Vállalkozásba adás (kivitelezők versenyeztetése)

- Kivitelezés bonyolítás